Tävlingsreglemente

 1. Spelregler
  Tullinge Fotboll Cup spelas efter Stockholms fotbollsförbunds regler och tävlingsbestämmelser.
 2.  Tävlingsform

2.1 
Deltagande lag måste tillhöra ett distrikt under Svenska fotbolls förbundet.

2.2 
I 3 mot 3 klasserna (F/P 7 år) delas lagen in i 4-5 lags grupper där lagen möts i en rak serie (enkelmöten). Ingen resultatrapportering eller statistik kommer att föras. Minst 4 matcher.

2.3 
I 5 mot 5 klasserna (F/P 8-9 år) delas lagen in i 4-5 lags grupper där lagen möts i en rak serie (enkelmöten). Ingen resultatrapportering eller statistik kommer att föras. Minst 4 matcher.

2.3 
I 7 mot 7 klassen (F/P 10 år) spelas i 4-5 lags grupper där lagen möts i en rak serie (enkelmöten). Ingen resultatrapportering eller statistik kommer att föras. Minst 4 matcher.

 

 1. Klassindelning
 • Flickor/pojkar 7 år – 3 mot 3
 • Flickor/pojkar 8 år – 5 mot 5
 • Flickor/pojkar 9 år – 5 mot 5
 • Flickor/pojkar 10 år – 7 mot 7

Varje lag får maximalt ha med 3 underåriga spelare i truppen.

Varje lag får maximalt ha en överårig spelare på planen ifall att dispens uppvisas från Stockholms fotbolls förbund.

 1. Matchtid

7 mot 7 samt 5 mot 5 klasser spelar 2 x 15 min.

3 mot 3 spelar 3 x 5 minuter

 1. Antal spelare och avbytare

5.1 
Varje lag får ha med valfritt antal spelare till varje match. Utbytt spelare får återinsättas i spelet. Byten får göras under spelets gång utan domarens avblåsning. Observera att vid byte av målvakt måste spelet vara avblåst och bytet ska anmälas till domaren. Alla byten ska ske vid mittlinjen. Den spelare som ska ersättas, ska ha lämnat planen innan avbytaren får inträda planen. Felaktiga byten bestraffas med varning (gult kort).

5.2 
Det är inte tillåtet att använda samma spelare från samma klubb i flera lag.

 1. Vid match
 • Alla bör vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 5 min före matchens början.
 • Samtliga spelare måste vara försäkrade.
 • Samtliga spelare måste bära godkända benskydd.
 • Varje lag är ansvarigt för sina egna supportrars uppträdande.
 1. Domare

Samtliga domare som används under cupen är auktoriserade av Stockholms fotbollsförbund.

 1. Protester och bestraffningar

8.1

 • Protester ska inlämnas skriftligen av ansvarig ledare till tävlingsledningen senast 30 min efter avslutad match.
 • Protestavgift (1500 SEK) ska inbetalas samtidigt som protest lämnas in. Protestavgift återfås om protesten godkänns.
 • Protest mot domarens beslut under match kan inte föranleda åtgärd.

8.2

 • Utvisad spelare avstängs automatiskt följande match.
 • Domaren kan också besluta om avstängning ytterligare en match/er i händelse av en grov utvisning.
 • Grova utvisningar rapporteras tillberört distriktsförbund i Sverige.
 • Spelare som deltar i match när han/hon egentligen är avstängd anses vara obehörig och därmed förlorar laget matchen med 0-3.
 1. Walk Over och avbruten match

9.1 
Lag som uteblir från match förlorar matchen med 0-3. Vid upprepade uteblivande kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock besluta att lag ska uteslutas redan vid första förseelsen, om särskilda omständigheter föreligger, t ex. att en avsiktlig WO gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen.

9.2 
Om en match avbryts och inte kan färdigspelas beslutar tävlingsjuryn om matchen ska spelas om från start eller fortsätta från den tidpunkt då matchen avbröts eller om resultatet i matchen ska fastställas eller om ett av lagen eller båda lagen förlorar matchen med 0-3.

 1. Spelunderlag
  Samtliga matcher spelas på konstgräs.
 2. Spelprogram

Turneringen spelas under en dag

 1. Arrangör

Tullinge Fotboll Cup arrangeras av Tullinge Fotboll.

 1. Försäkringar och ansvar

Varje lagledare måste se till att samtliga deltagare är försäkrade på och utanför planen. Tullinge Fotboll Cup har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse.